Ons team

Wij, de leerkrachten van de Regenboog, hebben totaal andere achtergronden, leeftijden en vaardigheden. Maar wat ons allen bindt is eenduidig: de passie voor kinderen. We houden en genieten van kinderen. Van álle kinderen. We zijn er om ze te helpen groeien, ze verder te brengen en ze te laten bloeien.

Om dit vorm te geven erkennen we dat ieder kind anders is. Ieder kind heeft een andere motivatie, een andere behoefte en een andere manier om zich veilig te voelen. Vanuit die veilige plek mag het kind zijn eigen unieke zelf zijn!

Dat is onze visie. Dat is wat wij geloven.

Onze missie is om een school te creëren die ruimte en aandacht heeft voor ieders unieke kleur. Dat doen we door vanuit onze potentie en kracht te werken.

Wij, de leerkrachten, zijn positieve, creatieve en veranderingsgezinde mensen.
We kijken en luisteren graag naar ieder kind.
We zijn in staat om nieuwe dingen te organiseren, te structureren en uit te voeren.
En bovenal hebben we vertrouwen in elkaar, we zijn een team en creëren een goede sfeer om samen te werken en te leven.

Om te zorgen dat we op de koers van onze missie blijven hebben we twee afspraken gemaakt.

  1. Alle nieuwe initiatieven dragen bij aan de bloei van het unieke kind. We motiveren kinderen, geven kinderen wat ze nodig hebben en we dragen bij aan een plek waar ieder kind anders en uniek durft te zijn.
  2. Alle processen, structuren, activiteiten of gebruiken van het verleden die ons afleiden van de behoeftes, de motivatie of de veiligheid van het kind laten we achter ons.


Zo kleuren wij ons onderwijs voor ieder uniek kind!